OM OSS

Kulvert E6, Klett2.jpg

Polyproff Miljøsikring AS ble opprettet i November 2012. Bedriften er lokalisert på Stjørdal Havn i Trøndelag, men tar oppdrag i hele landet. Vi utfører alt innen membranarbeider både for fukt- og radonsikring.

Radonsikringen kan være for privatpersoner i forbindelse med bygging av hytte eller bolig, eller det kan være for entreprenører ved oppsetting av store industribygg.

Fuktsikringen kan være alt fra terrasser hjemme hos private til bruer og tunellportaler på offentlige veier.

I tillegg utfører vi strålemåling i hus og av fyllmasser. Vi tilbyr radonmåling av eksisterende med sporfilm for private, utleiere, kommuner, fylker og stat, og vi tilbyr strålemåling av masser

i uttak, byggegrunn eller måling av tilkjørte

byggmasser på plass.

Polyproff Miljøsikring har også bred erfaring med fasaderengjøring. Vi har utført rengjøringsjobber i

forbindelse med restaurering av stein-/murbygg, støttemurer,

tagging på bygg/mur ell., asfaltlimsøl ved asfaltering,

oljesøl ved trafikkuhell mm.

Polyproff logo.png