VÅRE TJENESTER

RADONSIKRING

Parkeringsanlegg …Ålesund
Parkeringsanlegg …Ålesund

Radonsikring Agdenes omsorgssenter
Radonsikring Agdenes omsorgssenter

Radonsikring, Kolstad bhg
Radonsikring, Kolstad bhg

Parkeringsanlegg …Ålesund
Parkeringsanlegg …Ålesund

1/7

Våre radonsperrer er av god kvalitet, og sveises i skjøtene. Derfor er sperrene godkjent for bruk i alle installasjonssjiktene (A1, A2, B og C).

Krav: https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/13/iii/13-5/

Vi tilbyr

 • Forebyggende tiltak i nybygg (radonsperre)

 • Radonmåling av eksisterende bygg

 • Strålemåling av masser ment for bruk i- og inntil bygg.

 • Vi installerer radonsperrer på plass

 • Produserer radonsperrer etter mål/tegning i våre lokaler. Kunden kan hente den selv, eller vi kan ordne med transport.

 

FUKTSIKRING

 

Vi tilbyr

 • Fuktsikring av alle typer betongdekker: Tunellportaler, bruer, P-dekker, Terasser, Kulverter, Kaier, mm

 • Grunnvannsikring på deponier, ​tankanlegg, forurensende masser mm. 

 • Etablering av basseng, dammer og gjødselslaguner. 

Portal Hell
Portal Hell

Portaler, viltovergang, E6 Heggstadmoen2
Portaler, viltovergang, E6 Heggstadmoen2

Portaler E18 Stokke
Portaler E18 Stokke

Portal Hell
Portal Hell

1/5

Tjenestene våre innen fuktsikring er mange og vi anbefaler å ta kontakt med oss om du ønsker en løsning på fuktsikring. 

FASADERENGJØRING

 
Før : Rengjøring av mur
Før : Rengjøring av mur

Etter: Rengjøring a mur
Etter: Rengjøring a mur

Fasaderengjøring
Fasaderengjøring

Før : Rengjøring av mur
Før : Rengjøring av mur

1/7

Vi tilbyr

 • Restaurering av stein-/murbygg

 • Rengjøring av støttemurer 

 • Fjerning av tagging på bygg/mur 

 • Fjerning av mose på tak 

 • Fjerning av asfaltlimsøl ved asfaltering 

 • Rengjøring av oljesøl ved trafikkuhell

 • Sandblåsing ved installasjon av asfaltmembraner

Polyproff Miljøsikring har også bred erfaring med fasaderengjøring. Ta kontakt om du ønsker en rengjøringsjobb, isblåsing eller sandblåsing. 

STRÅLEMÅLING

 

Vi tilbyr

 • Radonmåling av eksisterende med sporfilm for: private, utleiere, kommuner, fylker og stat.  

 • Strålemåling av masser i uttak eller byggegrunn

 • Strålemåling av tilkjørte byggemasser på plass

 • Strålemåling i hus og fyllmasser

Strålemåling masseuttak
Strålemåling masseuttak

Strålemåling masseuttak
Strålemåling masseuttak

Strålemåling masseuttak
Strålemåling masseuttak

1/2

PRODUKTER AV HØY KVALITET

Polyproff Miljøsikring har stort fokus på kvalitet i vårt membranarbeid, og bruker derfor kun Sintef-godkjente produkter og våre sveisere er sertifiserte gjennom NEMKO.

 

Ved installasjon av geomembraner bruker vi Leister Twinny sveisemaskiner

som betyr at sveisene blir doble, med en luftekanal i midten for trykktesting av skjøtene. Dette sikrer en god internkontroll på våre sveiser og bekrefter sveisenes tetthet. Dokumentasjon med sveiseprotokoller overleveres oppdragsgiver etter utført arbeid.

 

Ved installasjon av asfaltmembraner har vi tilpassede utleggsramper som helsveiser membranen til dekket. Asfaltmembranene er prefabrikkerte, ferdig avstrødde, bitumenbaserte membraner.

 

Vi har også asfaltmembraner som oppfyller Statens Vegvesens krav til asfaltmembraner type A3-2 som er godkjent for buk på veg/bru.

ØNSKER DU Å KJØPE SPORFILM?

For å bestille sporfilm sender du en e-post til berg@polyproff.no